NorgeStorbritannia

K J Ø P 

Alle arbeider av Inger Waage vil være av interesse.  Er det arbeider som passer inn i min samling, kan jeg være interessert i å kjøpe - særlig brosjyrer og trykk. Det finnes også dubletter i min samling som jeg kan være interessert i å selge eller bytte. 

 

Foto: Ole