NorgeStorbritannia

K U N S T F L I N T

Denne gruppen med objekter, som er blant aller mest ettertraktede fra Inger Waages produksjon, har jeg delt inn i fire;
  • Tidlig kunstflint
  • Nummert kunstflint
  • Unummerert kunstflint
  • Kunstflint uten dekor

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum.

 

Arkivbildet viser en samling nummerert kunstflint malt av Inger Waage.  Her vises tre av hennes kanskje mest populære motiv, bollen med liten rød fisk, vasene med gul og blå fugl og sigarettskrinet med dame med øreringene.

.

D E   G O D E   H J E L P E R N E

Inger Waages produkter ble så populære at Stavangerflint ikke klarte å dekke den store etterspørselen.  Først ble hun bedt om å redusere antall penselstrøk og farger, samt å forenkle sine motiver for å produsere raskere.  Dette gjør at en til en viss grad kan se hva som er tidlige og senere arbeider innenfor samme motiv. 

På et tidspunkt ble det ansatt assistenter for å male hennes produkter, og etter hvert ble det en hel avdeling med 8-10 assistenter.  Det betyr i praksis at det bare er de tidligste arbeidene som man med sikkerhet kan si er malt av henne.

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum.

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum.

Inger Waages første assistent Liv Egeland, gift Barkved.

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum.

Inger Waage sammen med sin siste assistent,  Ingunn Torkelsen.