NorgeStorbritannia

H Å N D K O L O R E R T E   S I L K E T R Y K K

Inger Waage designet flere serier som ikke er nummererte og derfor ikke faller naturlig inn under kunstflint objektene.  De er heller ikke komplette serviser og kan således ikke klassifiseres som det.  Derfor gir jeg dem en egen kategori; håndkolorerte silketrykk.

Foto: Ole

Silketrykk av en klassisk Inger Waage tegning - håndkolorert.

. 

En rekke av Inger Waages objekter er håndkolorerte silketrykkserier.  Gjennom 1960-tallet signerte og nummererte flere av disse, f. eks Dame med kurv og Fiskevær, i det hele tatt det meste av de tingene hun lagde på 60-tallet, både innenfor kunstobjekter og bruksserviser. Motivnummer 137, 139,140, 142,144 m.fl. kommer for eksempel inn under denne kategorien.

Noen ganger er det tale om tegninger hvor "motivet" er silketrykket, i andre tilfeller er det tale om objekter hvor silketrykket først og fremst er "hjelpelinjer" for å øke produktiviteten.

Dame med øreringer finnes i to utgaver - kanskje tre.  Motivet finnes med både med håndmalt penselstrek og silketrykk.  Muligens finnes motivet også med silketrykk som hjelpelinjer, men dette er vanskelig å avgjøre siden de ble overmalt.