NorgeStorbritannia

Illustrasjon: Ole

 

O P P H A V S R E T T

Noen av bildene og tekstene til materialet på denne siden er funnet på nettet.  Dette er ofte publisert uten kildehensvisning.  Dersom noen finner eget materialet uten henvisning til seg og ønsker det eller finner noe her de mener er galt, så gi beskjed og det vil bli rettet omgående.

.

Illustrasjon: Ole