NorgeStorbritannia

S T E M P L E R   O G   S I G N A T U R E R

.

Stavangerflint har stort sett vært representert ved sin flintøks.  Det har vært brukt flere varianter av denne, og det ble brukt et annet stempel helt i begynnelsen.  Inger Waage har signert sine produkter på flere forskjellige måter.  Her er noen eksempler.

 

 

Foto: Ole

 


Les hele saken >>